Organizacje

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach

Pabianice, Polska

ul. Partyzancka 31, 95-200

tel.: (42) 215 42 11, 603 213 059
email: opiispab@wp.pl
www: http://www.opiis.com.pl/

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak:
- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
- Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.
- Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.

Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.

stopka strony