Organizacje

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Warszawa, Polska

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583

tel.: (22) 694 75 78
email: adam.lipinski@kprm.gov.pl
www: http://www.rownetraktowanie.gov.pl/

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, państwa neutralnego światopoglądowo oraz zapewnienia równych szans startu życiowego młodzieży poprzez dostępność edukacji.

The Government's Plenipotentiary for Equal Status of Women and Men
The objective of the Plenipotentiary is the equal status of women and men and equal opportunities for young people through access to education.

stopka strony