Organizacje

Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Błażowa, Polska

ul. Armii Krajowej 30, 36-030

tel.: +48 697 045 358
email: centrumhipoterapii@gmail.com
www: http://pchip.org.pl

Fundacja prowadzi ośrodek hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pomaga i działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz udziela wsparcia członkom  ich rodzin. Organizuje szkolenia, kursy i warsztatów opiekunów, kadry i wolontariuszy. Promuje zdrowie, edukację prozdrowotną.

Centrum realizowały projekty w ramach programu Równać Szanse (Regionalny Konkurs Grantowy, Ogólnopolski Konkurs Grantowy, Projekt Modelowy, Projekt Modelowy- Replikacje), programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, jak również ma na swoim koncie już trzy wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus Plus.

stopka strony