Organizacje

Polskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” Oddział Sosnowiec

Będzin, Polska

ul. Kościuszki 140, 42-500

tel.: 503-071-639
email: biuro@domeuropejski.org

Stowarzyszenie „Dom Europejski” istnieje od 2006. Jego celem jest budowanie obywatelskiego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa europejskiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:
- pracę kształceniową i informacyjną w dziedzinie kulturalnej, naukowej, społecznej i gospodarczej
- prowadzenie pracy badawczej nad problemami integracji europejskiej,
- organizację międzynarodowych spotkań i sympozjów,
- prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i informacyjnej.

stopka strony