Organizacje

Pracownia Alternatywnego Wychowania

Łódź, Polska

ul. Wólczańska 225, 93-005

tel.: 426370312
email: biuro@pawlodz.org
www: https://pawpracownia.wordpress.com/about/

Pracownia Alternatywnego Wychowania działa od 1996 roku. Założona została przez psychologów i pedagogów pragnących zmienić panujące w oświacie stosunki oraz praktykę nauczania i wychowania. PAW jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie zajmuje się od lat socjoterapią. W ramach działalności Pracownia prowadzi placówki socjoterapeutyczne:

– Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym,

– Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku szkolnym.

Razem z Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Sekcją Socjoterapii Stowarzyszenie organizuje coroczne Ogólnopolskie Konferencje Socjoterapii. Są to jedne z największych tego typu inicjatyw w Polsce. Skierowane do ponad 200 nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów z całego kraju, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii, są okazją do spotkania i wymiany doświadczeń tego środowiska.

stopka strony