Organizacje

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej w Elblągu

Elbląg, Polska

ul.Czerwonego Krzyża 2, 82-300

tel.: (55) 233 32 22
email: rcie@elblag.com.pl

Celem działalności Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej jest informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską. Organizacja współpracuje z z instytucjami i organizacjami, które mają podobny zakres działalności; organizuje lekcje europejskie dla młodzieży i studentów; spotkania środowiskowe dla przedsiębiorców, nauczycieli, rolników, samorządowców, bezrobotnych, itp.; współpracuje ze Szkolnymi Klubami Europejskimi; organizuje szkolenia, konferencje, warsztaty o tematyce europejskiej. Organizacja jest Lokalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku.

The Regional Centre of European and Tourist Information in Elbląg
The main aim of the centre is to provide information on the EU integration process. The organisation runs European classes for young people and students, cooperates with the School European Clubs, organises training courses, conferences and workshops on European issues. The organisation runs the local information point of the Eurodesk network

stopka strony