Organizacje

Stowarzyszenie Artystyczne "Centrum Art"

Supraśl, Polska

Cieliczańska 1, 16-030

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2009 roku i obecnie stanowi organizację poświęconą działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju młodzieży. Główne zadania organizacji to finansowanie i wparcie  osób szczególnie uzdolnionych, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz współpraca z innymi placówkami na zasadzie wymiany dobrych praktyk. Członkowie stowarzyszenia  brali udział w wymianach młodzieżowych i szkoleniach, zarówno jako uczestnicy, jak i koordynatorzy projektów. 

stopka strony