Organizacje

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska

Osnabrück, Polska

ul. Żwirki i Wigury 93, p.1105

tel.: 606 305 161
email: stypendia@sds.org.pl
www: http://www.sds.org.pl/

Stowarzyszenie złożone z młodych ekspertów z różnych dziedzin, działających na rzecz środowiska powstało w grudniu 2001 r. Zrzesza laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszych Absolwentów Wyższych Uczelni w Dziedzinie Ochrony Środowiska przeprowadzanego przez Fundację im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt, a od 2007 r. polskich stypendystów Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU i ma na celu:
- integrację środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy laureatami kolejnych edycji konkursu,
- stworzenie multidyscyplinarnego forum wymiany informacji i doświadczeń oraz rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska,
- promowanie Programu Stypendialnego DBU w Polsce,
- popularyzowanie informacji i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony,
- promocję ochrony środowiska we współpracy międzynarodowej.


stopka strony