Organizacje

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Józefów, Polska

Skr. Poczt. 15, 05-420


email: kontakt@uwc.org.pl
www: http://www.uwc.org.pl/

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi program stypendialny skierowany do uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego. Stypendium pokrywa koszty edukacji i utrzymania przez dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w szkołach w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Włoszech, Norwegii.