Szkoły Zjednoczonego Świata - nauka w szkołach UWC


Program stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, umożliwiający dwuletnią naukę w szkołach UWC zakończoną maturą brytyjską lub międzynarodową.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego oferuje dwa osobne konkursy o miejsca w szkołach UWC oraz w szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii.

Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół.  Od kandydatek i kandydatów wymaga się otwartości, chęci samorozwoju i pracy na rzecz innych, dojrzałości i odporności na wyzwania związane z pobytem w szkole z internatem w innym kraju. Zgłaszać się mogą uczniowie bez względu na sytuację materialną, orientację, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową.

Lista 18 szkół UWC, w których oferowane są miejsca dla uczniów znajduje się na stronie pl.uwc.org Lista, w których oferowane są miejsca dla uczniów, może się zmienić w trakcie trwania Konkursu. Nie wszystkie miejsca muszą zostać przyznane startującym w Konkursie kandydatom.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  • być urodzonym pomiędzy 1 sierpnia 2006 r. a 31 lipca 2008 r.;
  • mieć co najmniej następujący wynik egzaminu ósmoklasisty: dla części z języka polskiego - minimum 75%, dla matematyki - minimum 80%, dla języka obcego - minimum 90%
  •  wypełnić i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendiów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Większość uczniów może liczyć na 100% stypendium obejmującego koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu. 
 

 

#stypendia #szkoły #młodzież

stopka strony