Organizacje

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie ”Bajka”

Olsztyn, Polska

Żołnierska 4, 10-557

tel.: (89) 535 01 15
email: maria1701@wp.pl
www: http://www.bajka.org.pl/

Głównym działaniem Stowarzyszenia „Bajka” jest organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki w Olsztynie. Organizacja działa również na rzecz umacniania i utrwalania wartości rodziny, tolerancji, dobroczynności i działań humanitarnych. Prowadzi również działania w zakresie przeciwdziałania nałogom, pomocy rodzinom patologicznym, propagowania czynnego wypoczynku, tworzenia atrakcji turystycznych i promocji województwa za granicą.

stopka strony