Organizacje

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Białystok, Polska

ul. Kilińskiego 8, 15-950

tel.: 85 740-37-11
email: woak@woak.bialystok.pl
www: http://www.woak.bialystok.pl/

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku powstał w 1957 r. Jako jedna z najstarszych i najistotniejszych instytucji funkcjonujących na terenie północno-wschodniej Polski bierze na siebie zadanie kontynuowania i inicjowania działań w zakresie kultury. Stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom mieszkańców województwa podlaskiego, wciąż wzbogacając swoja ofertę o nowe projekty.

stopka strony