Informacja w imię wartości


Jesteśmy otwarci na organizacje z Polski i wsparcie procesu budowy systemu informacji i doradztwa dla młodzieży w Waszym kraju mówi Imre Simon z Europejskiej Agencji Informacji i Doradztwa dla Młodzieży.

Czym jest ERYICA?

W największym skrócie: ERYICA to europejska sieć zajmująca się informacją młodzieżową i doradztwem dla młodych ludzi.

Kto może do niej przystąpić ? 

Nasi członkowie to najczęściej krajowi i regionalni koordynatorzy struktur i usług informacyjnych i doradczych dla młodzieży, ale do sieci należą też pojedyncze centra i organizacje. Najczęściej z krajów, które nie posiadają struktur krajowych czy regionalnych.  

Co daje członkostwo w sieci?

Korzyści jest wiele - możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, wzajemnego uczenia się, lobbing i widoczność na poziomie europejskim, szkolenia, wsparcie merytoryczne, dostęp do narzędzi,  możliwość rozwoju zawodowego.

Dlaczego Polska nie jest członkiem ERYICA?

Z tego co mi wiadomo w Polsce nie ma krajowe podmiotu koordynującego struktury informacji młodzieżowej, choć jestem przekonany, że na poziomie lokalnym informacją i doradztwem dla młodzieży zajmuje się  wiele podmiotów. Naszą misją jest zwiększenie uznawalności i widoczności tego co robią. Jesteśmy otwarci na organizacje z Polski i wsparcie procesu budowy systemu informacji i doradztwa dla młodzieży w Waszym kraju.   

W Polsce wielu ludzi utożsamia informację młodzieżową z Eurodeskiem. Mylą się?

Nie, mają rację! Eurodesk to jedyna działająca w Polsce sieć informacyjna dla młodzieży. ERYICA zajmuje się informacją młodzieżową w szerszym zakresie. Oprócz mobilności, informujemy o sprawach, które interesują młodzież z innych obszarów - nauki, zdrowia, pracy, rodziny czy praw młodzieży. 

Między systemami informacji młodzieżowej w poszczególnych krajach jest wiele różnic. Jest coś, co je łączy? 

Wartości i zasady.  Umiejscowienie usług informacyjnych dla młodzieży  w systemach poszczególnych krajów to kwestia techniczna (albo polityczna).

A czy któryś model rozwoju jest bardziej efektywny niż inne?

W strukturach informacji młodzieżowej nie ma zastosowania zasada “one size fits all”. Mamy efektywnie działających członków działających w sektorze pozarządowym jak i rządowym. Taka różnorodność jest wartością, w szczególności dla nowych członków, którzy mogą poznać różne modele przed rozpoczęciem budowy swojego. 

Jak dużo młodych ludzi w Europie korzysta z usług struktur informacyjnych? 

W roku 2019, przeprowadziliśmy badanie, w którym wzięło udział 33 naszych członków, reprezentujących 3813 centra informacji młodzieżowej. W roku poprzedzającym wybuch pandemii odwiedziło je 5.2 miliona osób, a ich strony internetowe - aż 68 milionów! Od tego czasu liczba centrów należących do naszej sieci zwiększyła się do ponad 4000, więc teraz te dane są na pewno większe.       

W jaki sposób ERYICA mierzy jakość i efektywność działań informacyjnych dla młodzieży?

Opracowaliśmy dokumenty wyznaczające standardy jakości: Europejską Kartę Informacji Młodzieżowej Europejski Znak Jakości Informacji Młodzieżowej. Mamy też narzędzia do mierzenia efektywności prowadzonych usług i prowadzimy szkolenia dla osób udzielających informacji. Ich profesjonalizm jest największą gwarancją jakości. 

A czy istnieją twarde dowody na to, że te informacja i doradztwo wpływają na życie młodych osób?   

Nie lubię przytaczać tego argumentu, ale faktem jest, że w miejscach, gdzie działają centra informacji młodzieżowej jest mniejsza przestępczość młodzieży. Natomiast ilościowe zmierzenie wpływu informacji i doradztwa na życie młodych ludzi jest praktycznie niemożliwe.  Taka jest uroda naszej pracy. 

ERYICA powstała w 1986 r. w działalności informacyjnej to niemal epoka kamienia łupanego. Jaka jest rola informacji młodzieżowej współcześnie. 

To prawda. W tamtych czasach był niedobór informacji. Istniało mało kanałów informacji i znacznie mniej młodych ludzi udawało się po informacje do ośrodków informacji młodzieżowej. Współcześnie oprócz udzielania informacji i ich weryfikowania, zajmujemy się też ich interpretowaniem. Pomagamy młodym ludziom w radzeniu sobie z ich natłokiem. Szczególną wagę przykładamy do umiejętności korzystania z mediów i rozumienia informacji.   

ERYICA przykłada bardzo duża wagę do wartości. Tylko w tym wywiadzie wspomniał Pan o nich kilkukrotnie. Wasz flagowy dokument - Europejska Karta Informacji Młodzieżowej - to w zasadzie nic innego jak zbiór zasad i wartości. Dlaczego są one tak ważne? 

Karta jest absolutnym fundamentem naszej działalności. To był pierwszy europejski dokument mający na celu zapewnienie jakości informacji i doradztwa da młodzieży. Jej pierwsza wersja powstała w 1993 r. i była tylko dwukrotnie aktualizowana. Zapisane w niej zasady stanowią kluczowe wytyczne etycznego i odpowiedzialnego postępowania pracowników sektora informacji młodzieżowej. Zwiększają też zaufanie odbiorców naszych działań i wszystkich zaangażowanych w rozwój systemów informacji młodzieżowej. Dzięki niej nasza działalność jest spójna i przejrzysta.

Jakie są największe wyzwania stojące przed sektorem informacji i doradztwa dla młodzieży? 

Dezinformacja, digitalizacja i sztuczna inteligencja. Potrzebujemy dobrej strategii w tych obszarach, aby móc zapobiegać ryzykom, ale i wykorzystywać pojawiające się szanse. 

Rozmawiał: Wawrzyniec Pater, koordynator sieci Eurodesk Polska

Imre Simon - pracownik Europejskiej Agencji o Doradztwa dla Młodzieży (ERYICA); nadzoruje system szkoleń oferowanych przez Agencję, koordynuje międzynarodowe projekty informacyjne, zarządza e-learningową platformą DOYIT.

Skrócona wersja wywiadu ukazała się w kwartalniku „Europa dla Aktywnych”.  

stopka strony