Wspólna sprawa


Eurodeskowi współpracować z innymi unijnymi podmiotami jest oczywiście łatwiej, bo informowanie o ich działalności jest niejako wpisane w naszą misję - o współpracy organizacji i instytucji, których działalność związana jest z Unią Europejską pisze Wawrzyniec Pater, koordynator Eurodesk Polska.

Zwiększenie współpracy organizacji i instytucji, których działalność związana jest z Unią Europejską – taki jest cel realizowanego od kilku miesięcy projektu „Create Europe in…”. Jego pomysłodawcą jest Komisja Europejska, a istotą – usystematyzowanie współpracy podmiotów (należących m.in. do sieci Eurodesk czy Europe-Direct) działających na poziomie regionalnym. 

Członkowie stworzonej w ramach przedsięwzięcia grupy mają dzielić się know-how, informować o działaniach, zapraszać na wydarzenia. W pilotażu projektu wzięły udział organizacje z kilkunastu regionów z ośmiu państw – w Polsce z Dolnego Śląska, Śląska i Opolskiego. Jeśli spotkania w innych krajach okażą się tak owocne i pełne dobrej energii jak nad Wisłą, to jest szansa, że projekt będzie realizowany w całej Unii. 

To nie pierwsza taka próba zacieśnienia współpracy podmiotów związanych z UE. Dotychczasowe odbywały się jednak raczej na poziomie europejskim i krajowym. Od kilku lat organizowane są międzynarodowe konferencje „Learning by Leaving”, w których również uczestniczą przedstawiciele sieci Eurodesk, a także EURES, Europass i Euroguidance. W Polsce Przedstawicielstwo KE organizuje też cykliczne spotkania tych unijnych sieci. Ich pokłosiem jest publikacja O Unii Europejskiej – sieci, informacje, porady. Znajdziemy w niej opisy i kontakty do sieci informacji ogólnej (Europe-Direct czy Eurodesk), sieci tematycznych – np. Europejskiej Sieci Migracyjnej, Enterprise Europe Network oraz koordynatorów i przedstawicieli unijnych inicjatyw i programów – eTwinning, Kreatywna Europa, Life itp.

Obszar działania podmiotów, które mają ze sobą współpracować, jest bardzo szeroki. I choć wspólnej płaszczyzny między nimi trudno się niekiedy doszukać, współpraca jest jak najbardziej możliwa. Niejednokrotnie udowodnił to Eurodesk. Wspólnie z Europassem opracowaliśmy i prowadzimy warsztaty, na poziomie regionalnym współpracujemy z kilkoma organizacjami prowadzącymi punkty Europe-Direct – otrzymują one nasze publikacje, a ich konsultanci prowadzą autorskie lekcje Eurodesk Polska. Przedstawiciele takich programów, jak eTwinning czy Europa dla Obywateli uczestniczyli w spotkaniach sieci Eurodesk Polska. Z kolei o tych organizacjach i instytucjach, które z misją Eurodesku – zwiększanie mobilności i aktywności międzynarodowej – nie mają wiele wspólnego, informujemy na stronie eurodesk.pl, w bazie grantów, organizacji, a wkrótce także źródeł informacji o UE. 

Eurodeskowi współpracować z innymi unijnymi podmiotami jest oczywiście łatwiej, bo informowanie o ich działalności jest niejako wpisane w naszą misję. By, zgodnie z hasłem „Na początek spytaj nas”, udzielić odpowiedzi na każde pytanie, trzeba znać unijne źródła informacji, w tym unijne przedstawicielstwa i sieci. Podmioty tematyczne, których misją jest promowanie konkretnych programów i inicjatyw, siłą rzeczy mają inne priorytety. 

Aspekty te warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii współpracy. Każda z unijnych sieci ma swoją specyfikę, trudno liczyć na współpracę wszystkich ze wszystkimi, ale tam, gdzie się da, warto łączyć siły. Przecież nikt rozsądny nie powie, że z informowaniem o Unii Europejskiej jest tak dobrze, że nie może być lepiej.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Felieton ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#WspólnaSprawa #WawrzyniecPater

stopka strony