Za informację baaaardzo dziękuję


Praca doradcy młodzieżowego wymaga naprawdę dużych kwalifikacji, a do tego jest odpowiedzialna – nierzadko  wpływa bowiem na drogę życiową młodego człowieka - pisze Wawrzyniec Pater, koordynator sieci Eurodesk Polska.    

Europejskie sieci zajmujące się informacją młodzieżową – ERYICA i Eurodesk - po raz kolejny połączyły siły. Przypomnę, ERYICA to Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży. Zrzesza kraje, w których działają systemy informacji młodzieżowej. O tym że Polska nie jest członkiem Agencji, bo takiego systemu nie ma, w tym miejscu pisałem nie raz. Należymy za to do Eurodesku, unijnej struktury, która również zajmuje się informacją młodzieżową, tyle że związaną z integracją europejską. Ostatnim efektem współpracy obu organizacji jest opracowanie „YouthInfoComp. Youth Information Worker Competence Framework”. – To krok milowy w stronę uznania zawodu pracownika sektora informacji młodzieżowej – pisała w poprzednim numerze „EdA” moja sąsiadka  - felietonistka Audrey Frith, jedna z autorek opracowania. Ze swej strony mogę tylko zapytać: dlaczego tak późno? 

Wiele innych zagadnień związanych z tym sektorem już dawno doczekało się kompleksowych opracowań. Eksperci wyodrębnili obszary informacji młodzieżowej (nauka, praca, czas wolny, prawa dzieci i młodzieży, finanse, zdrowie, miłość i przyjaźń, seksualność, uzależnienia, życie codzienne, wolontariat, możliwości międzynarodowe), poklasyfikowali jej formy (informowanie, poradnictwo, doradztwo, konsultacje, udzielanie wsparcia, pomoc przyjacielska, douczanie i szkolenia, kierowanie do specjalistycznych poradni) i odbiorców (młodzież, która wie, czego szuka i jest w stanie sama dotrzeć do informacji, młodzież z poczuciem potrzeby lub pragnienia, młodzież z problemami).

W praktyce pracownicy informacji młodzieżowej wykonują zadania wymagające wiedzy z różnych obszarów, różnorodnych umiejętności i predyspozycji. Zarządzają informacją (wyszukują, klasyfikują, przetwarzają, rozpowszechniają), aktywnie docierają do młodzieży (organizują wydarzenia, prowadzą warsztaty) i z nimi rozmawiają – odpowiadają na pytania, doradzają. Zatrzymajmy się przy tej ostatniej umiejętności. Ponad 60 proc. młodych ludzi - a w przypadku mobilności międzynarodowej ponad 90 proc. - uważa, że najlepszym sposobem zdobywania informacji są konsultacje bezpośrednie. Pracownik informacji młodzieżowej musi zatem wzbudzać zaufanie, potrafić zachęcić do zadawania pytań i dokonać analizy zawartych w nich potrzeb. Tylko wtedy będzie w stanie udzielić pytającemu adekwatnej informacji, opartej na odpowiednich narzędziach i wiarygodnych źródłach, niezbędnych do podjęcia samodzielnej decyzji. Samodzielnej, gdyż fundamentalna zasada informowania i doradzania młodzieży brzmi: młody człowiek jest „ekspertem od własnego życia”. To on ostatecznie decyduje, czy i w jakim skorzysta z udzielonej mu informacji czy porady. I to on ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki, jakie przyniesie działanie, które podejmuje w następstwie rozmowy z konsultantem czy doradcą. 

Praca doradcy młodzieżowego wymaga naprawdę dużych kwalifikacji, a do tego jest odpowiedzialna – nierzadko  wpływa bowiem na drogę życiową młodego człowieka. Nagrodą bywają podziękowania, np. takie: „Chciałabym BARDZO podziękować za wskazówki. Poinformowała mnie Pani o Wolontariacie Europejskim. Udało się, wyjeżdżam na roczny wolontariat do Belgii. W mojej sytuacji to wielka szansa, chyba nic lepszego nie mogło mnie spotkać. Jeszcze raz baaaaaaaaaaardzo dziękuję”.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Tekst ukazał się w kwartalniku „Europa dla Aktywnych

#wawrzyniecpater #europadlaaktywnych #eryica, #youthinfocomp

stopka strony