Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

35-lecie programu ERASMUS+


Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają na obchody 35-lecia programu ERASMUS+.

PROGRAM OBCHODÓW:

22 czerwca:
Dolnośląskie Forum Mobilności Nauczycieli- Erasmus 2022 – pierwsze regionalne miejsce spotkań dla kadry pedagogicznej, która realizuje mobilności zagraniczne lub dopiero się do takich działań przygotowuje. 

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do wymieniania się doświadczeniami z odbytych szkoleń, kursów czy obserwacji miejsc pracy. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół z naszego regionu. Mile widziani będą również ci, dla których program Erasmus+ jest jeszcze nowością, ale chcieliby zrealizować międzynarodowe działania edukacyjne w swojej placówce.

Miejsce i czas: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław, godz. 11:00-14:00
Formularz zgłoszeniowy

23 czerwca:
Erasmus+ bez barier. Międzynarodowe projekty dla osób z mniejszymi szansami.

Program Erasmus+ za jeden ze swoich głównych priorytetów uznaje wspieranie osób z mniejszymi szansami. Organizatorzy zapraszamją przedstawicieli szkół oraz fundacji i stowarzyszeń z naszego regionu, którzy realizują lub są zainteresowani realizacją działań dla swoich podopiecznych oraz kadry. W trakcie spotkania zostaną omówione możliwości aplikowania do Programu oraz pokazane dobre praktyki współpracy międzynarodowej.

Miejsce i czas: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami, ul. Dworska 8, 54-144 Wrocław, godz. 10:00-13:00
Formularz zgłoszeniowy

24 czerwca:
Market Europejski – część integracyjna wydarzenia mająca na celu przybliżenie funkcjonowania programu ERASMUS+, idei Europejskiego Roku Młodzieży 2022 oraz działania Unii Europejskiej dla wszystkich zainteresowanych w formie rozmów, konkursów, quizów, gier oraz warsztatów tematycznych. 

Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń, spotkań oraz kreatywnego wykorzystania czasu dla różnych grup wiekowych. Kulinarnym dopełnieniem marketu będą będą warsztaty kulinarne live cooking, które przeprowadzi Jasiek Kuroń.

Miejsce i czas: Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1-3, 51-621 Wrocław, godz. 14:00-19:00.
Wstęp wolny.

stopka strony