Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Akademia Liderek Biznesu


Do 3 maja potrwa nabór do V edycji Akademii Liderek Biznesu Fundacji im. Lesława A. Pagi. Zgłoś się i rozwiń skrzydła! 

Akademia Liderek Biznesu program nakierowany na wieloetapowy proces budowania osobistej dojrzałości młodych kobiet poprzez łączenie działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych z rozwojem osobistym i zawodowym. Jego celem jest edukacja młodych kobiet do 27. roku życia poprzez:

  • rozwój ich kompetencji zawodowych i społecznych
  • rozwój ich potencjałów wynikających z płci,
  • rozwój ich wiedzy i postaw, którymi kierować się będą w dorosłym życiu.

W projekcie udział mogą wziąć kobiety, które w dniu przesyłania formularza są studentkami kierunków studiów jak prawo, finanse, opieka medyczna, marketing, IT, energetyka, psychologia, ze szczególnym uwzględnieniem STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka):

– 2 lub 3 roku studiów licencjackich,

– 1 lub 2 roku studiów magisterskich,

– 4 lub 5 roku jednolitych studiów magisterskich,

– oraz absolwentki uczelni wyższych, które w dniu wypełniania tej aplikacji nie ukończyły 27. roku życia.

Absolwentki programu otrzymują tytuł Alumnki Fundacji, przyłączając się tym samym do liczącej ponad 5 000 osób społeczności – profesjonalistów i ekspertów wyznających wartości Fundacji i realizujących się zawodowo na całym świecie.

Więcej informacji o programie znajdziesz w bazie grantów Eurodesku oraz na stronach organizatorów. 

stopka strony