Akademia Liderek Biznesu


Trwa nabór do V edycji programu wspierającego młode kobiety w obszarze działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych powiązanych z rozwojem osobistym i zawodowym. 

Cel

Celem programu jest budowanie osobistej dojrzałości młodych kobiet poprzez łączenie działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych z rozwojem osobistym i zawodowymCelem jest edukacja młodych kobiet poprzez: 

  • rozwój kompetencji zawodowych i społecznych,
  • rozwój potencjałów wynikających z płci,
  • wiedzy i postaw, którymi kierować się będą w dorosłym życiu.

Akademia jest programem szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowy, wcielający w życie misję Fundacji: Tworzenie szkoły życia dla młodych ludzi, którzy mają odwagę i ambicję zmieniać świat na lepsze.

Kto może aplikować

W projekcie udział mogą wziąć kobiety, które w dniu przesyłania formularza są studentkami kierunków studiów jak prawo, finanse, opieka medyczna, marketing, IT, energetyka, psychologia, ze szczególnym uwzględnieniem STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka):

  • 2 lub 3 roku studiów licencjackich,
  • 1 lub 2 roku studiów magisterskich,
  • 4 lub 5 roku jednolitych studiów magisterskich,
  • oraz absolwentki uczelni wyższych, które w dniu wypełniania tej aplikacji nie ukończyły 27 roku życia.

Zasady

Celem wszystkich elementów programu V edycji – warsztatów merytorycznych, opracowania kampanii społeczno-wiedzowych, procesu rozwojowego – będzie dążenie do głębokiego zrozumienia omawianych problemów i zjawisk, zarówno społecznych, jak i tych, z którymi spotyka się w życiu każda kobieta.

Dla najlepszych Uczestniczek przewidziane są trzymiesięczne, płatne staże w firmach partnerskich. 

Udział w programie jest bezpłatny. 


Zasady programu i regulamin programu dostępne na stronie Fundacji wraz z formularzem aplikacyjnym.

#akademiamłodychliderek #fundacjapagi #rozwój #staże

stopka strony