Akademia Liderek Biznesu


Trwa nabór do IV edycji programu wspierającego młode kobiety w obszarze działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych powiązanych z rozwojem osobistym i zawodowym. 

Cel

Celem programu jest budowanie osobistej dojrzałości młodych kobiet poprzez łączenie działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych z rozwojem osobistym i zawodowymCelem jest edukacja młodych kobiet poprzez: 

  • rozwój kompetencji zawodowych i społecznych,
  • rozwój potencjałów wynikających z płci,
  • wiedzy i postaw, którymi kierować się będą w dorosłym życiu.

Akademia jest programem szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowy, wcielający w życie misję Fundacji:  Tworzenie szkoły życia dla młodych ludzi, którzy mają odwagę i ambicję zmieniać świat na lepsze.

Kto może aplikować

Działania kierowane do młodych, przedsiębiorczych kobiet, aspirujących do zajmowania w przyszłości stanowisk menadżerskich oraz pełnienia roli liderek kształtujących środowisko pracy.

W projekcie udział mogą wziąć kobiety z obszaru Europy Środkowo- wschodniej (CEE) – studentki ostatnich lat, lub absolwentki do 27 roku życia, kierunków studiów jak prawo, finanse, opieka medyczna, marketing, IT, energetyka, psychologia, ze szczególnym uwzględnieniem STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka).

Absolwentki programu otrzymują tutuł Alumnki Fundacji.

Zasady

Działania w projekcie ( zw wyłączeniem procesu rozwojowego) prowadzone są w języku angielskim. 

Dla najlepszych Uczestniczek przewidziane są trzymiesięczne, płatne staże w firmach partnerskich. Udział w programie jest bezpłatny. 

Inauguracja programu rozpocznie się 1 września i zakończy się 11 grudnia.
Zasady programu dostępne na stronie Fundacji wraz z formularzem aplikacyjnym.

#akademiamłodychliderek #fundacjapagi #rozwój