Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Akademia Liderów


Program stypendialno-szkoleniowy dla młodych społeczników, chcących realizować lokalne projekty społeczne.

Fundator stypendium, Fundacja Świętego Mikołaja, wybierze maksymalnie 30 osób, których zgłoszenie będzie najciekawsze.

Co obejmuje stypendium:
- Szkoła Letnia: 10-dniowe, wyjazdowe szkolenie z profesjonalnego zarządzania projektem. Szkolenie obejmuje również spotkania z doświadczonymi praktykami, osobami kształtującymi życie publiczne;
- opieka tutora: wsparcie podczas realizacji autorskiego projektu społecznego (1 września - 30 listopada);
- Szkoła Zimowa: wyjazdowe spotkanie poświęcone prezentacji zrealizowanych projektów.

Kto może aplikować
O udział w programie mogą się ubiegać osoby w wieku 16-20 lat, z dobrymi wynikami w nauce, angażujące się w inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności (np. działające w samorządzie szkolnym, harcerstwie, parafii i in.).

Wysokość stypendium
Kwota stypendium, które można przeznaczyć na rozwój pasji i talentów, wynosi 200 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane przez cały rok szkolny 2020/21.

Jak aplikować
Aby zostać stypendystą należy opisać swój pomysł na projekt o tematyce społecznej, kulturalnej lub historycznej oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można zgłaszać się indywidualnie lub w 2-osobowych zespołach.

Więcej informacji