Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Ambasadorzy Unijnego Dialogu Młodzieżowego


Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych zaprasza do udziału w rekrutacji do projektu “Ambasadorzy Unijnego Dialogu Młodzieżowego”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.

Rola oraz zadania Ambasadorów:

  • tworzenie Zespołu ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego (każde województwo reprezentowane przez jedną osobę);
  • promowanie idei i celów Unijnego Dialogu Młodzieżowego; wzmacnianie relacji młodego pokolenia między Polską, a Unią Europejską;
  • promowanie postaw prospołecznych wśród młodego pokolenia;
  • uczestnictwo w posiedzeniach Krajowej Grupy Roboczej ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego powołanej przez Ministra Edukacji i Nauki oraz w spotkaniach Ambasadorów Unijnego Dialogu Młodzieżowego z zespołem Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych oraz podmiotów zaprzyjaźnionych;
  • współkoordynacja regionalnych spotkań z młodzieżowymi radami ze swojego województwa; możliwość współtworzenia Akademii Młodego Aktywisty w swoim województwie;
  • możliwość współorganizacji oraz uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, organizacji wchodzących w skład Krajowej Grupy Roboczej oraz innych podmiotów;
  • możliwość uczestnictwa w Unijnych Konferencjach Młodzieżowych w krajach sprawujących prezydencję w Unii Europejskiej.

Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-35 lat.

Bycie Ambasadorem to możliwość realnej zmiany. 
Zgłoś się i kreuj przyszłość polityki młodzieżowej w Polsce razem z nami!

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.

stopka strony