Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Asy Internetu


Program edukacyjny skierowany do nauczycieli i innych pracowników szkół, który uczy dzieci jak eksplorować internet w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. 

Cel

Celem Programu jest uczenie młodych ludzi bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu w oparciu o uniwersalne wartości takie jak: rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga.

Kto może wziąć udział

Osobą uczestniczącą w Programie jest nauczyciel(-ka) lub bibliotekarz(-ka) lub inny(-a) pracownik(-czka) szkoły reprezentujący(-a) szkołę lub inną placówkę oświatową.

Aby wziąć udział należy:

 • uczestniczyć w szkoleniu online i/lub
 • zorganizować szkolenie hybrydowe u siebie w placówce  i/lub
 • wziąć udział w kursie e-learningowym i/lub
 • zrealizować lekcję z uczniami i uczennicami na podstawie dostępnych scenariuszy i/lub
 • dołączyć samemu lub wraz ze swoją klasą do konferencji Asów Internetu - wydarzenia
  online, które będzie miało miejsce 15 marca 2023 roku.

Zasady

Fundacja “Szkoła z Klasą” wspólnie z Google (Organizatorzy) przygotowali kilkadziesiąt scenariuszy interaktywnych lekcji do wykorzystania zarówno podczas nauki stacjonarnej jak i edukacji zdalnej. Poruszane zagadnienia:

 • jak udostępniać z głową treści i informacje o sobie,
 • jak nie dać się nabrać internetowym oszustom,
 • jak chronić swoje sekrety używając silnych haseł,
 • jak być życzliwym i reagować na niewłaściwe zachowania internautów,
 • jak rozmawiać o wątpliwościach, gdy trafimy w internecie na coś niepokojącego.

Ponadto Organizatorzy zapewniają:

 • szkolenia oraz kurs e-learningowy dla każdej osoby uczestniczącej,
 • niezbędne materiały edukacyjne,
 • dodatkowe materiały audio i/lub video, których zadaniem jest wspieranie procesu edukacyjnego w ramach Programu,
 • archiwizowanie zebranych materiałów z ewaluacji lekcji oraz szkoleń,
 • promocję Programu,
 • wydawanie certyfikatów dla osób uczestniczących w szkoleniach oraz kursie e-learningowym.

Ramowy harmonogram Programu

1. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są od 26 września 2022 r.
2. Szkolenia: październik 2022 – lipiec 2023 r.
3. Społeczność Asów Internetu – wrzesień 2022 – lipiec 2023 r.
4. Konferencja podsumowująca – 15 marca 2023 r.
5. Webinaria i podcasty: październik 2022 – lipiec 2023 r.
6. Kurs e-learningowy: październik 2022 – lipiec 2023 r.

stopka strony