Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Asystenci naukowi w OBWE


OBWE poszukuje asystentów naukowych! Jesteś absolwentem nauk politycznych, prawa lub stosunków międzynarodowych i chciałbyś rozwijać swoją karierę akademicką? Aplikuj!  

Asystenci Naukowi w ramach 6-miesięcznego programu rozwiną swoje umiejętności naukowe w obszarach związanych z działalnością Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Do obowiązków asystentów będzie należeć prowadzenie badań kontekstowych, sporządzanie dokumentów, uczestniczenie w spotkaniach oraz wykonywanie zadań administracyjnych. 

Kto może aplikować?

  • Osoby do 28 roku życia;
  • Obywatele Państw uczestniczących w OBWE lub Państw posiadających status Partnerów do współpracy;
  • Osoby posiadające tytuł magistra (lub równoważny) w dziedzinie nauk politycznych, studiów międzynarodowych, prawa lub pokrewnej dziedziny;
  • Osoby posługujące się perfekcyjnym angielskim w mowie i piśmie;
  • Osoby posiadające silne umiejętności analityczne i pisania.

Asystenci naukowi w Kopenhadze otrzymują dodatek w wysokości 1000 EUR, a w Wiedniu 1200 EUR miesięcznie. 

Formalności aplikacyjne

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać list motywacyjny, życiorys, transkrypcje ocen, dwa listy polecające oraz aktualne zdjęcie. Wypełnioną aplikację należy wysłać na email researchassistant@oscepa.dk na na adres: Pani DANA BJERREGAARD, podając w tytule wiadomości swoje imię/nazwisko, kraj obywatelstwa oraz preferowaną datę rozpoczęcia Asystentury. 

Więcej informacji.

stopka strony