Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Erasmus+ Sport – cykl spotkań informacyjnych


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza do udziału w cyklu spotkań informacyjnych nt. oferty sektora Erasmus+ Sport w ramach konkursu 2023.

Cel

Celem spotkań jest przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat działań w ramach Mobilności edukacyjnych (Akcja 1) oraz Współpracy organizacji i instytucji (Akcja 2) możliwych do zrealizowania w sektorze Erasmus+ Sport.

Kto może wziąć udział

Na spotkania Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych podejmowaniem działań w sektorze Erasmus+ Sport, m.in.:

  • pracowników uczelni, organizacji sportowych, NGO, przedsiębiorstw, szkół, samorządów i innych typów instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe w dziedzinie sportu;
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty poświęcone aktywności fizycznej oraz zdrowemu trybowi życia;
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
  • koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

Program

Wydarzenia odbędą się w formie stacjonarnej w pięciu miastach w Polsce, w których są zlokalizowane Centra Innowacji Erasmus+ InnHUB:

  • Poznań | 24.01.2023, godz. 9.00-12.30 | Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej
  • Kraków | 27.01.2023, godz. 9.00-12.30 | Nowa Aula, pawilon C, Uniwersytet Ekonomiczny
  • Katowice| 3.02.2023, godz. 9.00-12.30 | Aula, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, AWF Katowice
  • Gdańsk | 6.02.2023, godz. 9.00-12.30 | Aula Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
  • Łódź | 9.02.2023, godz. 9.00-16.00 | Aula IFE, budynek A16, Politechnika Łódzka

Program wydarzenia obejmuje dwie sesje. Podczas pierwszej części uczestnicy zostaną wprowadzeni w założenia programu Erasmus+ Sport (m.in. cele i priorytety, ofertę, źródła wiedzy) oraz poznają specyfikę Akcji 2 – założenia projektów, zasady, elementy istotne podczas wnioskowania etc.

Druga sesja zostanie w całości poświęcona projektom Mobilności kadry w dziedzinie sportu (Akcja 1). Zaprezentujemy m.in. charakterystykę działań mobilnościowych, ideę projektów krótko- i długoterminowych w sektorze Sport, a także omówimy proces składania wniosku.

Formalności aplikacyjne

Udział w spotkaniach szkoleniowych jest nieodpłatny, ale wymaga wcześniejszego zarejestrowania się poprzez formularz rejestracyjny.

Ważne! Sesja Erasmus+ Sport w Łodzi odbędzie się w ramach spotkania informacyjnego nt. oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Rejestracja dostępna pod linkiem: https://erasmuslodz.webankieta.pl/.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji, w tym szczegółowy program, jest dostępnych na stronie www.erasmusplus.org.pl

stopka strony