Weź udział -

Opublikowane przez: Związek stowarzyszeń ESN Polska

Ankieta ESN i ESU


Erasmus Student Network i European Students' Union przeprowadzają badanie dotyczące szukania zakwaterowania podczas mobilności międzynarodowej. Wypełnij ankietę i podziel się swoją opinią! 

Sytuacja mieszkaniowa jest od dawna wyzwaniem dla studentów międzynarodowych podczas odbywania mobilności w ramach programu Erasmus+. Erasmus Charter for Higher Education, rama jakości dla mobilności w ramach programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym, którą wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego muszą nabyć, aby uczestniczyć w programie Erasmus+, określa, że ​​uczelnie powinny "zapewniać aktywne wsparcie dla  przyjeżdżających uczestników mobilności w całym procesie poszukiwania zakwaterowania", dokładnie formułując obowiązki instytucji wysyłających i przyjmujących. 

Zaangażowanie uczelni w tych kwestiach jest jednak bardzo zróżnicowane, od jednostek wyróżniających się niezwykłymi praktykami wspierania studentów w dostępie do mieszkań, po przypadki, w których wsparcie od strony instytucji jest niewielkie. Budowanie na tych dobrych praktykach może przyczynić się do poprawy sytuacji w miejscach, gdzie wyzwania są bardziej dotkliwe.

Wzrost inflacji, a przez to kosztów życia, obecnie przyczynia się do znacznego pogorszenia sytuacji mieszkaniowej, co odzwierciedlają doniesienia z krajów takich jak Belgia czy Włochy. Krajowe i lokalne jednostki ESN oraz samorządy studenckie uważnie monitorują sytuację, wspierając studentów i poszukując rozwiązań w tej ciężkiej sytuacji.

Najnowsze dane z badania ESN Survey 2021 pokazują, że ponad 15% respondentów zgłosiło wiele problemów z zakwaterowaniem, a stopień niezadowolenia z zapewnionego zakwaterowania był jednym z najwyższych spośród wszystkich usług świadczonych przez Uczelnie. Problemy z akomodacją są ściśle powiązane z potencjalnymi problemami z lękiem i stresem wśród studentów.

Mając na celu pełne zrozumienie obecnej sytuacji, ESN i ESU rozpoczynają ankietę dotyczącą sytuacji mieszkaniowej międzynarodowych studentów w Europie. Wyniki ankiety pomogą w opracowaniu propozycji skierowanych do uczelni, instytucji szkolnictwa wyższego, władz krajowych i instytucji europejskich.

Ankietę można wypełnić tutaj.

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Eurodesk Esn
e-mail: esn@eurodesk.eu
stopka strony