Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

„Europejskie inicjatywy dla sportu”: seminarium szkoleniowe


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki zapraszają wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków do udziału w seminarium.

Seminarium poświęcone będzie możliwościom realizacji projektów w programach Erasmus+ Sport oraz Europejski Korpus Solidarności. Wydarzenie odbędzie w formie stacjonarnej, 8 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00–14.45 w Centrum Olimpijskim przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

Program wydarzenia obejmuje trzy powtarzane sesje warsztatowe, w ramach których prowadzone będą trzy spotkania szkoleniowe - każdy uczestnik będzie więc miał możliwość wzięcia udziału we wszystkich częściach seminarium. 

Każda z trzech sesji seminarium szkoleniowego składać się będzie z trzech powtarzanych paneli:
1. Erasmus+ Sport 2020 – Projekty partnerskie, wydarzenia sportowe
2. Erasmus+ Sport 2020 – mobilności edukacyjne kadry sportowej
3. Europejski Korpus Solidarności

Rejestracja na wydarzenie dostępna przez FORMULARZ.

Wszyscy uczestnicy seminarium szkoleniowego otrzymają również link do transmisji streamingu konferencji oraz debaty o przyszłości sportu powszechnego w Unii Europejskiej oraz priorytetach i finansowaniu w inicjatywach UE w obszarze sportu. Konferencja rozpocznie się 9 grudnia 2022 r., o godz. 14.30. Podczas konferencji i debaty omówione zostaną perspektywy w obszarze sportu na rok 2023, zestawienie udziału polskich organizacji i instytucji realizujących projekty w programie Erasmus+ sport w latach ubiegłych oraz przykłady dobrych praktyk w programie Erasmus+ sport oraz Europejskim Korpusie Solidarności. 

stopka strony