Weź udział -

Fundusz Sektor 3.0


Jeśli masz pomysł, jak rozwiązać problem społeczny przy pomocy nowych technologii, ten program grantowy jest dla Ciebie!

Cel

Fundusz Sektor 3.0 to program wspierający tworzenie nowych narzędzi, aplikacji i produktów cyfrowych, które wpisują się w ideę #TechForGood oraz transformację cyfrową organizacji społecznych.

Na pierwszym etapie wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do Inkubacji Funduszu, czyli do intensywnych i interaktywnych warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z ekspertami.  W drugim etapie Funduszu wybrani pomysłodawcy otrzymają wsparcie finansowe.

Kto może aplikować

Fundusz adresowany jest do zespołów złożonych z przedstawicieli organizacji społecznych, firm oraz niezależnych specjalistów z branży technologicznej, którzy mają pomysły na nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby i problemy społeczne. W skład zespołu projektowego powinno wchodzić od 2 do 5 osób.

Dodatkowe informacje

https://sektor3-0.pl/fundusz/