Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Grupa Robocza ds. Strategii Partycypacji Młodzieży


Zostań członkiem Grupy Roboczej ds. Strategii Partycypacji Młodzieży działającej przy Centrum Zasobów Uczestnictwa i Informacji SALTO.  Czas na zgłoszenie swojej kandydatury masz do 7 stycznia!

Członkowie Grupy będą monitorować i ewaluować wdrażanie Strategii ds. Partycypacji Młodzieży. Do ich zadań będzie także należeć promowanie wdrażania priorytetu dt. uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

 Mandat członków trwa 2 lata, od stycznia 2024 do grudnia 2025 r.

Kto może aplikować?

  • osoby w wieku 13-30 lat;
  • osoby posiadające doświadczenie w programach Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności;
  • osoby zaangażowane w życie demokratyczne oraz obywatelskie na poziomie lokalnym, krajowym i/lub międzynarodowym.

Za swoją pracę członkowie dostaną wynagrodzenie wynoszące max. 3960 EUR. 

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy składający z CV oraz listu/filmiku motywacyjnego. 

Więcej informacji.

stopka strony