Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w ECML


Europejskie Centrum Języków Nowożytnych czeka na chętnych do odbycia płatnych 6-miesięcznych staży w biurach tej instytucji!

Głównym celem Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML), będącego organem Rady Europy, jest działanie na rzecz wdrożenia polityki językowej i promocji innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych. 

Obszar staży 

  • Specjalizacja internetowa (strony internetowe);
  • Programowanie i logistyka;
  • Dokumentacja;
  • Finanse i administracyjna;

Kto może aplikować?

  • osoby z państw członkowskich ECML;
  • osoby posiadające tytuł licencjata (lub równoważny);
  • osoby znające co najmniej jeden język roboczy ECML (angielski lub francuski).

Wynagrodzenie

Stypendium wynosi 720 EUR miesięcznie. Co miesiąc z wynagrodzenia stażystów potrącone zostanie około 20 EUR na pokrycie kosztów ubezpieczenia. Koszty podróży z miejsca zamieszkania stażysty do miejsca odbywania stażu i z powrotem nie zostaną pokryte. 

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie ECML. 

stopka strony