Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Komitet Regionów szuka stażystów


Komitet Regionów (ECR) oferuje trzy rodzaje staży: staż standardowy, staż dla urzędników państwowych oraz krótkoterminowe wizyty studyjne. Zgłoszenia do 31 marca!

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Dzięki realizowanym praktykom i stażom w Komitecie młodzi ludzie mogą poznać cele i sposób działania tej instytucji, nabyć nowe doświadczenie w międzykulturowym środowisku oraz rozwinąć wiedzę zdobytą podczas studiów i kariery zawodowej. 

Staże standardowe

Staże odbywają się w jednym z departamentów instytucji w Brukseli. Realizowane są w wymiarze 40h tygodniowo i trwają łącznie 5 miesięcy. Wynagrodzenie wynosi 1280 euro miesięcznie.  

Kandydaci muszą:

 • być obywatelem UE, w wyjątkowych przypadkach akceptowane są także kandydatury spoza UE;
 • ukończyć co najmniej pierwszy etap studiów przed upływem terminu składania wniosków;
 • mówić płynnie w jednym z oficjalnych języków UE i dobrze w drugim, jednym z nich musi być angielski lub francuski;
 • nie mieć doświadczenia pracy lub praktyk w unijnej instytucji trwającego dłużej niż 8 tygodni.

Terminy aplikowania: 4 kwietnia (na staże odbywające się jesienią)

Staże dla urzędników państwowych

Staże odbywają się w jednym z departamentów ECR w Brukseli. Realizowane są w wymiarze 40h tygodniowo i trwają łącznie od 1 do 4 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia. Stały nabór. 

Kandydaci muszą:

 • być obywatelem UE, w wyjątkowych przypadkach akceptowane są także kandydatury spoza UE;
 • mieć ukończone studia lub trzy lata doświadczenia  zawodowego  porównywalnego  z nauką na uczelni wyższej;
 • pracować na stanowisku, na którym obowiązki korespondują z obowiązkami „administratorów” w unijnej administracji;
 • mówić płynnie w jednym z oficjalnych języków UE i dobrze w drugim, jednym z nich musi być angielski lub francuski.

Terminy aplikacji:

Stały nabór. Dokumenty aplikacyjne, w tym życiorys i list motywacyjny należy przesłać na adres trainee@cor.europa.eu

Krótkoterminowe wizyty studyjne

Wizyty studyjne organizowane są w celu umożliwienia zakończenia przez uczestnika konkretnego projektu (np. badawczego) bezpośrednio związanego z działalnością ECR lub w związku z potrzebą zapoznania się z pracą wykonywaną w wybranym departamencie ECR. 

Wizyty studyjne realizowane są w jednym z departamentów ECR w Brukseli i trwają od 1 do 4 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. Wymagane jest zaangażowanie w wymiarze 40 godzin tygodniowo, organizatorzy nie zapewniają wynagrodzenia. 

Kandydaci muszą:

 • być obywatelem UE, w wyjątkowych przypadkach akceptowane są także kandydatury spoza UE;
 • ukończyć co najmniej pierwszy etap studiów przed upływem terminu składania wniosków (możliwe są odstępstwa o ile kandydat pomyślnie ukończył połowę pierwszego etapu studiów);
 • mówić płynnie w jednym z oficjalnych języków UE i dobrze w drugim, jednym z nich musi być angielski lub francuski.

Terminy aplikacji:

Stały nabór. Dokumenty aplikacyjne, w tym życiorys i list motywacyjny należy przesłać na adres trainee@cor.europa.eu

Więcej informacji. 

stopka strony