Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Masz Głos 2021


Chcesz działać, ale potrzebujesz małego wsparcia? Program Fundacji Batorego da Ci inspirację do działania!

Program mentorski Masz Głos oferuje uczestnikom pomoc w dowolnie wybranym działaniu, prowadzonym we współpracy z władzą lokalną i mieszkańcami (przykłady inicjatyw: zakładanie ogrodu społecznościowego, prowadzenie portalu informacyjnego, przygotowanie dokumentów do budżetu obywatelskiego, zgłoszenie inicjatywy lokalnej).

Oprócz tego, uczestnicy programu mogą liczyć na:
- wsparcie ekspertów (praca indywidualna i w grupach),
- szkolenia w różnej formule: wojewódzkie, regionalne, ogólnopolskie, online i w realu,
 - szansę otrzymania mikrograntu (500 zł) na pokrycie kosztów realizacji działań.

Kto może aplikować

Program jest skierowany do organizacji społecznych, grup nieformalnych, aktywistów z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie; uczestnicy mogą np. działać w kole gospodyń wiejskich, radzie młodzieżowej, radzie seniorów, radzie osiedlowej, sołeckiej, grupie biegowej.

Dodatkowe informacje

https://www.maszglos.pl/