Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Międzynarodowa rada młodzieży


Dołącz do elitarnego grona 25 młodych ludzi z całego świata! Razem zastanowicie się nad zewnętrznymi działaniami Unii Europejskiej dotyczącymi edukacji, środowiska czy praw człowieka.

Youth Sounding Board (YSB) to projekt Komisji Europejskiej, którego członkowie mogą wywierać wpływ na działania zewnętrzne UE i tworzone przez nią partnerstwa międzynarodowe.

YSB będzie doradzać komisarzowi ds. Partnerstw Międzynarodowych i DG INTPA w sprawie udziału i wzmocnienia pozycji młodzieży, a także w działaniach na rzecz zatrudnienia, edukacji, przedsiębiorczości, środowiska i zmian klimatu, praw człowieka i demokracji, pokoju i bezpieczeństwa, cyfryzacji, itp.

Kadencja uczestnika rady trwa 2 lata, jednak aktywne uczestnictwo w działaniach zajmie około 15 dni w roku. W tym czasie planowane są 4 spotkania (wirtualne i rzeczywiste) w Brukseli.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, zaangażowane w rozwój polityki młodzieżowej czy działalność w organizacjach młodzieżowych.

Kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zostać nominowani przez organizację.

Dofinansowanie

Uczestnicy rady nie otrzymują wynagrodzenia, ale organizatorzy pokrywają koszty związane z uczestnictwem w spotkaniach (np. transport).

Dodatkowe informacje

https://ec.europa.eu/international-partnerships/youth-sounding-board

stopka strony