Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Młodzieżowa Rada Konsultacyjna


Zostań radnym w Młodzieżowej Radzie Konsultacyjnej działającej przy Komisji Europejskiej! Czas na zgłoszenie swojej kandydatury masz do 26 kwietnia!

Młodzieżowa Rada Konsultacyjna (Youth Sounding Board) to grupa 25 młodych osób, które biorą udział we wdrażaniu i rozpowszechnianiu działań Unii Europejskiej na rzecz młodzieży. Celem inicjatywy jest stworzenie rzeczywistej i fundamentalnej zmiany w sposobie, w jaki UE współpracuje z młodymi ludźmi. 

Mandat członków trwa 2 lata. Radni zobowiązani są poświęcić 25 dni w roku na spotkania w Brukseli oraz spotkania wirtualne. 

Kto może aplikować?

  • osoby w wieku 18-30 lat;
  • osoby znające język angielski;
  • osoby, które są w stanie poświęcić 25 dni w roku na rzecz Rady;
  • osoby pochodzące lub będące rezydentem jednego z kwalifikujących się krajów (z Afryki, Azji, Pacyfiku, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej, Karaibów oraz Europy).

Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia, jednak koszty podróży oraz zakwaterowania w Brukseli zostaną pokryte przez Komisję Europejską. 

Aplikacja

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się indywidualnie lub mogą zostać nominowane przez organizację. 

Formularz aplikacyjny.

Więcej informacji.

stopka strony