Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

O grach w Tallinie


Szkolenie ma na celu wyposażenie pracowników młodzieżowych, trenerów młodzieżowych oraz edukatorów w umiejętności projektowania gier i zastosowania technik grywalizacji w ich pracy z młodzieżą.

Celem projektu jest stworzenie platformy dla uczestników do dzielenia się osobistymi doświadczeniami w korzystaniu z gier oraz przeprowadzenie krytycznej refleksji wśród uczestników nad przykładami gier edukacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak stworzyć grę edukacyjną w oparciu o potrzeby lokalnej młodzieży.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:

  • powyżej 18 roku życia;
  • znające język angielski na poziomie komunikatywnym;
  • gotowe do promowania działań we własnej społeczności po zakończeniu szkolenia;
  • gotowe do przetestowania opracowanej gry w społecznościach lokalnych.

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia są pokryte przez Organizatorów ze środków otrzymanych w ramach programu Erasmus+.

Dla uczestników z Polski koszty podróży zostaną zwrócone do kwoty 275 EUR. 

Więcej informacji.

stopka strony