Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

O zdrowiu psychicznym młodzieży


To 3-dniowe szkolenie w Serbii przeznaczone dla pracowników młodzieżowych chcących dowiedzieć się więcej o zdrowiu psychicznym młodzieży.

Celem seminarium jest ułatwienie uczestnikom zrozumienia pojęcia zdrowia psychicznego i dobrostanu, potrzeb młodych ludzi oraz omówienia działań i podejść, które mogą skutecznie wspierać ich zdrowie psychiczne.

Seminarium przeznaczone jest dla:

  • pracowników młodzieżowych;
  • liderów młodzieżowych;
  • kierowników wolontariatu;
  • trenerów.

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia. 

W celu ustalenia wysokości zwrotu kosztów podróży należy skontaktować się z Narodową Agencją Erasmus+ lub Centrum SALTO. 

Więcej informacji.

stopka strony