Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Europejski Szczyt Edukacyjny


,,Bright Young Minds'' pod takim hasłem odbędzie się 5. Europejski Szczyt Edukacyjny. Przedstawiciele młodzieży oraz eksperci i edukatorzy porozmawiają m.in. o Europejskim Obszarze Edukacji.  

Celem spotkania będzie debata na temat tego, jak sprawić, aby edukacja była bardziej włączająca i dostępna dla wszystkich. Tematem przewodnim będzie edukacja młodzieży.

Uczestnicy spotkania poruszą kwestie dotyczące m.in. roli, jaką edukacja może odgrywać w urzeczywistnieniu Europejskiego Zielonego Ładu oraz możliwości rozszerzenia programu i objęcia nim jak największej liczby młodych Europejczyków.  

Ogólnodostępne spotkanie online odbędzie się 1 grudnia 2022 roku  i będzie trwało od godz. 9.30 do 18.00.  

Więcej informacji o wydarzeniu: https://education.ec.europa.eu/event/fifth-european-education-summit-bright-young-minds

stopka strony