Weź udział -

Opublikowane przez: Instytut Roździeńskiego
Instytut Rozdzienskiego logo pion (5).png

Senior Courses UP!

Trening dla osób pracujących z osobami dorosłymi w zakresie edukacji cyfrowej


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Senior Courses UP!”. Nadrzędnym celem naszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz dorosłych z mniejszymi szansami. Aby go osiągnąć, tworzymy aplikację mobilną, będącą głównym produktem naszych działań, która pomoże nam w zorganizowaniu szkoleń dla seniorów z korzystania z urządzeń mobilnych, a następnie pozwoli im na samodzielne dokształcanie się. W ramach szkolenia przyjrzymy się procesowi uczenia się osób dorosłych z perspektywy rozwoju kompetencji cyfrowych. Zadaniem uczestników będzie również stworzenie programu nauczania dla osób dorosłych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej oraz przygotowanie własnych kursów, które następnie zostaną umieszczone w aplikacji.

Tematyka zajęć (wyłącznie w języku angielskim):

  1. "Discovering New Opportunities: An Introduction to Our Phone App for IT Courses" - This workshop could give an overview of the app and its features, including the different IT courses available and how to navigate and use the app.
  2. "Promotion of the application or how to get more audience"- a workshop where we exchange ideas for promoting our "product" and increasing the number of users.
  3. "Lifelong Learning: How Our Phone App Makes IT Education Accessible and Convenient" - This workshop could highlight the convenience and flexibility of taking IT courses on the app, including how seniors can learn at their own pace and from anywhere.
  4. "Overcoming Barriers to Technology: How Our Phone App Can Help Seniors Get Comfortable with IT" - This workshop could address common concerns or challenges that seniors may have about using technology and how the app's courses and resources can help them overcome those barriers.
  5. "Ask the Experts: A Q&A Session on Our Phone App and IT Education for Seniors" - This workshop could be an open forum where seniors can ask questions and get more information about the app and its courses from experts or instructors.
  6. "Innovating and Adapting: How Our Phone App Can Help You Keep Up with Changing Technology" - This workshop could discuss the importance of staying up-to-date with technology and how the app's courses can help seniors do that. It could also cover topics like how to adapt to new technologies and how to use the app's resources to learn about the latest trends and developments.
  7. "This was just the beginning" brainstorming to come up with new courses, then working in groups on selected concepts.

Formalności aplikacyjne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dorosłymi/chcących pracować z dorosłymi lub pracujących w obszarze cyberedukacji na poziomie podstawowym. TC będzie również dobrym startem dla wolontariuszy przygotowujących akcje dla osób starszych, szczególnie w zakresie cyberedukacji i bezpieczeństwa. To NIE jest kurs o IT. 

Aby zgłosić chęć udziału w treningu, prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na adres rzepecka-jarosz@rozdzienski.org. W wiadomości prosimy o krótką informację dotyczącą motywacji do udziału w treningu oraz o załączenie swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowe informacje

Za udział w szkoleniu organizacja przyjmująca nie pobiera żadnych opłat. Uczestnikom zapewnione jest pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3-osobowych (Hotel Liburnia w Cieszynie), dostęp do sali warsztatowej oraz materiałów szkoleniowych. Uczestnicy mogą dojechać we własnym zakresie do Katowic lub Cieszyna, organizacja goszcząca zapewnia transport na odcinku Katowice-Cieszyn oraz Cieszyn-Katowice. Szczegóły dotyczące transportu zostaną przesłane uczestnikom po zakwalifikowaniu się do udziału w treningu.

 

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Karolina Rzepecka-Jarosz
e-mail: rzepecka-jarosz@rozdzienski.org
stopka strony