Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w biurze europejskiego ombudsmana


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje płatne staże, które umożliwiają uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów o praktyczne umiejętności. 

Staż w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej. Staże odbywają się w Strasburgu lub Brukseli, mogą być też realizowane online. Stażyści pracują pod bezpośrednim nadzorem pracownika biura ERPO. Zakres obowiązków wskazywany jest w konkretnym ogłoszeniu.

ERPO oferuje trzy rodzaje staży:

Kiedy odbywa się staż?

Staże rozpoczynają się w dwóch cyklach, 1 września oraz 1 stycznia.

Kto może aplikować?

Osoby aplikujące muszą:

- być obywatelami Unii Europejskiej lub krajów kandydujących do Unii,
- posiadać dyplom uniwersytecki potwierdzający min. 3 lata studiów (lub odpowiadające kwalifikacje) z dziedziny powiązanej z działalnością biura rzecznika,
- posługiwać się przynajmniej dwoma oficjalnymi językami Unii Europejskiej (drugim na poziomie dobrym), przy czym niezbędna jest biegła znajomość angielskiego.


Dyskwalifikowane są kandydaci, którzy przez okres ponad 2 miesięcy:
- pobierali wynagrodzenie lub korzystali z jakiejkolwiek formy płatnego stażu w europejskiej instytucji, organie, agencji, biurze, w tym biurze posła do Parlamentu Europejskiego lub biurze europejskiej partii.

Stypendia i zwrot kosztów

Stażyści mogą ubiegać się o stypendia, które wynoszą 25% podstawowej pensji pracowników kategorii AD6 step 1. O ile nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów podróży z innego źródła, stażyści mogą ubiegać się także o pokrycie kosztów podróży z/do miejsca realizacji stażu. Ponadto w stosownych przypadkach można otrzymać dodatek mieszkaniowy. Wnioski stażystów posiadających źródło utrzymania będą rozpatrywane indywidualnie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. 

stopka strony