Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w CEDEFOP


Trwa nabór do programu stażowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. Czas na wysłanie zgłoszenia mija 16 marca!

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego to jedna z agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej. Staż w CEFDOP to okazja na zdobycie praktycznego doświadczenia oraz uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas studiów o praktyczne umiejętności. 

Staż odbywa się w siedzibie agencji w Salonikach w Grecji i trwa dwanaście miesięcy. 

Obszary, w których CEFDOP oferuje staże:

Osoby aplikujące:

  • muszą być obywatelami państwa członkowskiego UE, państwa kandydującego lub państwa EFTA,
  • muszą ukończyć pierwszy stopień studiów wyższych i uzyskać tytuł naukowy,
  • nie mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w innej instytucji lub organie Unii Europejskiej.

Osoby aplikujące pochodzące z państwa członkowskiego powinny znać dobrze dwa języki urzędowe UE (w tym język angielski). Osoby pochodzące z państw kandydujących do Wspólnoty powinny znać bardzo dobrze język angielski. 

Stypendia

Dla studentów z zagranicy stypendium wynosi 1198,38 EUR miesięcznie. 

Więcej informacji na stronie CEDEFOP.

stopka strony