Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Europejskiej Agencji Obrony


Europejska Agencja Obrony oferuje roczne, płatne staże. Poszukiwani są absolwenci szkół wyższych gotowi na nowe doświadczenia!

Europejska Agencja Obrony (EDA) wspiera realizację  europejskich projektów w dziedzinie obronności i zapewnia forum dla europejskich ministerstw obrony.

Staże trwają dwanaście miesięcy.

Staż można odbyć w następujących obszarach:

 • stała współpraca strukturalna (PESCO);
 • skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD);
 • przestrzeń;
 • rynek satelitarny UE;
 • analiza strategiczna i zaangażowanie przemysłu;
 • wsparcie badań nad obronnością finansowane przez UE;
 • wsparcie koordynacji badań i technologii;
 • komunikacja cyfrowa;
 • zarządzanie bazami danych;
 • media i komunikacja.

Kandydaci

Osoby zainteresowane muszą:

 • być obywatelem państwa członkowskiego Agencji;
 • posiadać dyplom co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych i uzyskać pełen tytuł przed upływem terminu zgłaszania kandydatur;
 • posługiwać się płynnie dwoma językami używanymi w agencji (w tym językiem angielskim);
 • posiadać doświadczenie w dziedzinie, którą zajmuje się dział Agencji, do której rekrutuje kandydat.

Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1340,47 EUR. 

Więcej informacji. 

stopka strony