Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staże w delegaturach Unii Europejskiej


Europejska Służba Działań Zewnętrznych prowadzi nabór na płatne i bezpłatane staże w delegaturach UE na całym świecie.

Program ma na celu zapewnienie stażystom możliwości:

  • zdobycia doświadczenia w codziennej pracy w delegaturach UE oraz zrozumienia ich roli w realizacji polityki zewnętrznej Unii Europejskiej;
  • rozwoju w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku;
  • wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów lub wczesnego etapu kariery.

Rodzaje staży:
1. Płatne staże dla młodych absolwentów mających mniej niż rok doświadczenia zawodowego;
2. Niepłatne, obowiązkowe praktyki dla studentów mieszkających i studiujących w kraju, w którym znajdują się delegatury przyjmujące na praktyki;
3. Staże dla studentów krajowych szkół administracji;
4. Staże dla praktykantów/kandydatów na urzędników służby cywilnej w państwie członkowskim realizowane w ramach obowiązkowego szkolenia zawodowego.

Staże trwają od 1 do 6 miesięcy (za wyjątkiem niepłatnych, obowiązkowych praktyk). Stażyści odbywający płatne staże otrzymują dietę w wysokości 25 % wynagrodzenia przewidzianego dla Local Agent Group I w danym kraju, czyli ok. 1200 euro miesięcznie.

Kto może aplikować?

Narodowość:
 W zależności od rodzaju stażu aplikować mogą:

  • obywatele UE;
  • obywatele krajów kandydujących do UE, które podpisały umowę akcesyjną;
  • obywatele krajów, w których znajdują się delegatury UE przyjmujące praktykantów.

Poziom wykształcenia:

  • na płatne staże dla młodych absolwentów (punkt 1.) przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej tytuł licencjata;
  • o niepłatne obowiązkowe praktyki (punkt 2.) mogą ubiegać się studenci trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów.

Znajomość języków:
Wymagana jest komunikatywna znajomość języka roboczego danej delegatury na poziomie umożliwiającym realizację stażu. Znajomość języka kraju, w którym realizowany jest staż będzie dodatkowym atutem.

Ponadto zgłoszenia nie będą przyjmowane od kandydatów, którzy już skorzystali z jakiegokolwiek szkolenia (płatnego lub bezpłatnego) lub zatrudnienia przez ponad 6 tygodni w instytucji, organie lub urzędzie UE.

Lista dostępnych ofert stażowych znajduje się jest tutaj.

Więcej informacji.

stopka strony