Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Europejskim Banku Centralnym


Do 19 grudnia zaaplikuj na płatny staż w Europejskim Banku Centralnym, by zdobyć niezastąpione doświadczenie. 

EBC stoi na straży stabilności rynków finansowych w strefie euro, zarządza obiegiem pieniędzy oraz koordynuje produkcję i emisję banknotów prowadzoną przez kraje, które przyjęły europejską walutę. Jego siedziba mieści się we Frankfurcie. 

Staż trwa od 3 do 6 miesięcy.

Kto może aplikować?

  • Osoby, które ukończyły 18 lat;
  • Osoby, które ukończyły co najmniej pierwszy etap studiów wyższych;
  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • Osoby posiadające max. 12 miesięczne doświadczenie zawodowe;
  • Osoby, które posługują się biegle językiem angielskim i innym językiem urzędowym UE.

Wynagrodzenie

Stypendium stażowe wynosi 1170 euro miesięcznie. Stypendium stażowe zostanie zwiększone do 2120 euro miesięcznie w przypadku stażystów, którzy ukończyli co najmniej dwa lata studiów doktoranckich i ubiegają się o wakat wymagający takiego poziomu kwalifikacji.

Więcej informacji.

stopka strony