Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Radzie Unii Europejskiej


Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje trzy rodzaje staży: staż płatny, staż dla uczniów szkół administracji państwowej oraz specjalny program dla stażystów z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca!

Staż w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej. 

Rada oferuje trzy rodzaje staży:

Podczas stażu stażyści zazwyczaj wykonują zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery. Do ich obowiązków należy między innymi przygotowywanie posiedzeń i redakcja protokołów, wyszukiwanie informacji na potrzeby konkretnych projektów czy tłumaczenie dokumentów. Stażyści uczestniczą w posiedzeniach organów przygotowawczych Rady i Coreperu. 

Kiedy odbywa się staż?

Staż łącznie trwa 10 miesięcy. Podzielony jest na dwa 5-miesięczne okresy:

  • 16 luty -15 lipca
  • 1 września -31 stycznia

Kto może aplikować?

Osoby, które: 

  • są obywatelami państw członkowskich UE oraz obywatele państw kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne z UE
  • znają przynajmniej 2 języki urzędowe UE - w tym wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego
  • nie odbyły jeszcze 6 miesięcznych praktyk lub nie były zatrudnione w którejś z instytucji, którymś z organów lub którejś z jednostek organizacyjnych Unii

Więcej informacji można zaleźć na stronie Rady Unii Europejskiej.

stopka strony