Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staże w Europejskiej Agencji Leków


Spędź 10 miesięcy w Amsterdamie i stań się częścią agencji, która kontroluje bezpieczeństwo leków. Termin aplikacji mija 3 września. 

Europejska Agencja Leków (EMA) chroni i promuje zdrowie ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych i monitorowanie ich bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. 

Agencja poszukuje stażystów do różnych działów, m.in. do działu komunikacji, zaopatrzenia oraz informatycznego.

Kto może aplikować? 

  • osoby znające język angielski na poziomie C1 oraz znające inny język urzędowy UE przynajmniej na poziomie B2; 
  • osoby posiadające obywatelstwo państw członkowskich UE lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
  • osoby, które ukończyły studia w ostatnich 12 miesiącach lub są studentami w ramach programu Erasmus+.

Wynagrodzenie

Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1744,70 EUR. Stażyści otrzymają również zwrot kosztów podróży.

Więcej informacji oraz aktualne oferty.

stopka strony