Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Stypendia Google dla studentów z niepełnosprawnościami


Studiujesz informatykę, inżynierię komputerową lub kierunek pokrewny i jesteś osobą 
z niepełnosprawnością? Możesz starać się o stypendium Google!

O stypendia ubiegać się mogą studenci uczelni europejskich lub osoby, które zamierzają rozpocząć studia w roku akademickim 2022-2023.

Aplikacja powinna zawierać:

  • informacje o kandydacie;
  • CV;
  • wykaz ocen uzyskanych podczas bieżącego toku studiów (ew. również wykaz ocen uzyskanych podczas zakończonych już studiów);
  • list polecający podpisany przez wykładowcę;
  • odpowiedzi na pytania aplikacyjne w formie eseju.

Stypendium przyznawane jest na rok i wynosi 7 tysięcy euro. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2021.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronach Google.

stopka strony