Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wartość pracy z młodzieżą


Na przełomie maja i czerwca w Budapeszcie odbędzie się sympozjom pt. ,,Widoczna wartość: efekty pracy z młodzieżą w Europie".

Celem sympozjum ,,Widoczna wartość: rosnąca praca z młodzieżą w Europie" jest stworzenie pola do dialogu na temat pracy z młodzieżą oraz miejsca do wymiany pomysłów i wskazówek dt. rozwoju tej materii. W trakcie wydarzenie zostaną podsumowane postępy w rozwoju pracy z młodzieżą oraz w wdrażaniu Europejskiego programu poświęconego tej kwestii. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 31 maja-1 czerwca w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie. 

Sympozjum przeznaczone jest dla osób pracujących z młodzieżą: badaczy, decydentów szczebla lokalnego, przedstawicieli stowarzyszeń młodzieżowych, osób z sektora publicznego, przedstawicieli młodzieży itp. 

Koszty podróży oraz zakwaterowania pokryte zostaną przez partnerstwo UE z Radą Europy na rzecz Młodzieży. 

Formularz zgłoszeniowy. 

Więcej informacji pod linkiem.

stopka strony