Weź udział -

Opublikowane przez: Fundacja Tu i Tam

Szkolenia dla liderów/liderek młodzieżowych


Fundacja Tu i Tam zaprasza osoby w wieku 16-26 lat do udziału w II edycji szkoleń dla liderów i liderek młodzieżowych. Wydarzenie jest bezpłatne.

Cykl szkoleń dla liderów i liderek młodzieżowych. 

Do udziału w projekcie zapraszamy 12 osób z Lublina i okolic, które chcą zdobyć umiejętności i doświadczenie w obszarze działań społecznych i obywatelskich, poznać ciekawe osoby, rozwinąć się i wspólnie działać. 

Kiedy? 

Grudzień 2022 – marzec 2023

Dokładny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie fundacji: http://www.fundacjatuitam.pl/

Dla kogo? 

Osoby w wieku 16-26 lat z województwa lubelskiego.

Działające lub chcące działać społecznie, wolontariusze/wolontariuszki, aktywiści/aktywistki, studenci/studentki, uczniowie/uczennice. 

Uwaga: Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do projektu wyłącznie za pisemna zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

Co oferujemy? 

Projekt zakłada 104 godziny lekcyjne szkoleń, podzielonych na 3 bloki. Celem projektu jest wyposażenie 12 osób w wiedzę i narzędzia potrzebne do tego by pełnić rolę lidera/liderki w swoim środowisku (szkole, organizacji, grupie wolontariuszy). Dodatkowo każda osoba weźmie udział w 5 sesjach coachingu. 

Do prowadzenia szkoleń zaprosiliśmy doświadczonych trenerów i trenerki, osoby współpracujące/działające w organizacjach pozarządowych. 

Program szkoleń:

Blok obywatelski (32 godziny): 
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Współpraca w grupie
- Team building
- Kreatywność
- Asertywność 

Blok aktywistyczny (40 godzin)

- Wolontariat – jak zacząć?
- Partycypacja społeczna
- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Jak utrzymać motywację  i zadbać o swój dobrostan

Praca metodą projektową (32 godziny) 
- Etapy pracy projektowej
- Rola koordynatora/ki
- Podział zadań
- Realizacja projektu

Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł

Warsztaty będą odbywały się w weekendy (8h x 45minut x 2 dni). Coaching będzie umawiany w dogodnym dla uczestników/uczestniczek terminie.

Zapewniamy obiad oraz poczęstunek w trakcie szkolenia.

REKRUTACJA TRWA DO 27.11.2022

Szczegóły projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie fundacji: www.fundacjatuitam.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Joanna Ciepielewska
e-mail: kontakt@fundacjatuitam.pl
stopka strony