Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

I jak inkluzyjność


Ruszyła rekrutacja na szkolenie, które odbędzie się pod koniec kwietnia w Niemczech. Zagadnienia poruszane podczas wydarzenia koncentrować się będą wokół różnorodności oraz włączania społecznego. 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia do wprowadzania zmian w swoim podejściu do pracy z młodymi ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk. Podczas ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazje do podzielenia się swoimi doświadczeniami i nawiązania międzynarodowych kontaktów.

Dla kogo jest szkolenie?

  • dla osób pracujących na co dzień z młodzieżą
  • dla aktywistów, którzy działają w imię włączenia społecznego

Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału w szkoleniu osoby pochodzące ze środowisk defaworyzowanych, grup mniejszościowych lub z doświadczeniami migracji.  
 

Harmonogram działań:

11.04.2023 - spotkanie organizacyjne online

24.04.2023 - 29.04.2023 - sesja szkoleniowa w miejscowości Würzburg, w Niemczech

 

Koszty udziału w szkoleniu pokrywa Narodowa Agencja programu Erasmus+.

Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć na stronie SALTO.

stopka strony