Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Tolerancja w pracy z młodzieżą


Kurs na temat wdrażania i dostosowywania metod edukacji pozaformalnej w kontekście dyskryminacji, stereotypów i nierówności przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych pracowników młodzieżowych.

Celem projektu jest zbadanie różnych podejść i metod edukacji pozaformalnej oraz podniesienie świadomości uczestników na temat dyskryminacji, uprzedzeń, stereotypów i włączenia społecznego.

Kto może wziąć udział?

  • pracownicy młodzieżowi;
  • trenerzy;
  • liderzy młodzieżowi;
  • nauczyciele;
  • edukatorzy.

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokryją koszty zakwaterowania oraz wyżywienia wybranym uczestnikom. Dla osób podróżujących z Polski koszty podróży zostaną zwrócone do kwoty 23 EUR.

Więcej informacji.

stopka strony