Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Tydzień w Hiszpanii


Weź udział w tygodniowym szkoleniu w Hiszpanii i dowiedz się w jaki sposób możesz wykorzystać facylitację graficzną w pracy z młodzieżą. 

Celem projektu jest zaznajomienie uczestników z facylitacją graficzną oraz wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające wprowadzenie jej do pracy z młodzieżą. Celem jest także podniesienie kompetencji uczestników w obszarze cyfrowych narzędzi wizualnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

  • ukończyły 18 lat;
  • posługują się płynnie językiem angielskim;
  • są aktywnym pracownikiem młodzieżowym, pracownikiem organizacji pozarządowej lub nauczycielem;
  • są zmotywowane i chętne do nauki.

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia. Uczestnicy podróżujący z Polski otrzymają zwrot kosztów podroży do kwoty 360 EUR. 

Więcej informacji.

stopka strony