Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Kształcenie i szkolenia zawodowe E+


FRSE zaprasza na webinarium na temat możliwości realizowania projektów krótkoterminowych mobilności osób uczących się i kadry w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie Erasmus+ 2021-2027 (KA122).

Projekty KA122 z sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ są propozycją dla organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w realizacji projektów mobilności zagranicznych lub chcą to robić w ograniczonej skali. Uczestnicy spotkania poznają zasady wnioskowania i realizowania projektów w programie Erasmus+, kryteria formalne, uprawnione działania, ogólną charakterystykę akcji oraz zasady wypełnienia formularza wniosku i jego poszczególnych sekcji.

Termin składania wniosków o dofinansowanie tego typu projektów upływa 23 lutego 2022 r.

Spotkanie rozpocznie się 2 lutego 2022 r. o godzinie 14.00 i  skierowane jest tylko do podmiotów, które nie mają Akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Link do ankiety zgłoszeniowej

Kontakt:
Magdalena Spoczyńska, mspoczynska@frse.org.pl
Justyna Rogala, jrogala@frse.org.pl

stopka strony